Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Külliyatı (Çanta Boy - 14 Cilt)

€85,00
Mevcudiyet: Stokta
Teslim süresi: 3 iş günü içinde

Risale-i Nur!.. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen.. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle mücehhez.. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor...

İçindeki Kitaplar:
Asa-yı Musa
Barla Lahikası
Emirdağ Lahikası
İşaratü'l İcaz
Kastamonu Lahikası
Lem'alar
Mektubat
Mesnevi-i Nuriye
Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Sözler
Şualar
Tarihçe-i Hayat
İman ve Kültür Muvazenleri
Muhakemat

0 yoruma göre 0 yıldız