Aynur Mısıroğlu Valide Sultanlar (Padişah Anneleri)

€10,50
Mevcudiyet: Stokta
Teslim süresi: 3 iş günü içinde

Aziz Okuyucu!
Analar evlâdlarının sâdece temiz sütleriyle bedenî inkişaflarını sağlamakla kalmayıp onların ilk rûhî gıdalarını vererek istikametlendirilmelerinin de ilk ve en müessir âmilidirler.
Gerçekten “hanım” olan kadınlardır ki; “bey” doğururlar. Osmanlı’daki “vâlide sultanlar”ın her biri de böyle mübeccel kadınlardı. Şüphesiz İslâm ve millî tarihimizin en azametli devleti olan Osmanlı’nın altı buçuk asrını dolduran zaferler kadar müessiri padişahların kâbına varılmaz şahsiyetlerin de temel müessiri onların analarından tevârüs ettikleri mânevî ruhtur.
Bu eser bu mübârek kadınların şu şâyân-ı takdir olan hizmet ve müesseriyetlerinin hatırlanıp bir fâtiha ile taltifleri ve bugünkü kadınlarımızca da birer nûmûne-i imtisal olması için yazılmıştır…

0 yoruma göre 0 yıldız